Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jest wiele miejsc gdzie można studiować taniec. Wybierz uczelnię mądrze.
Awatar użytkownika
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Posty:110
Rejestracja:wt kwie 14, 2020 7:35 am

śr maja 20, 2020 5:00 pm

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ TAŃCA

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/wt
http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja

Historia Wydziału Tańca

Wydział Tańca powołano 1 października 2019 r. na mocy Uchwały Senatu UMFC
nr 37/209/2019 z dnia 28 czerwca 2019.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest Uczelnią, w której od
1972 roku kształcą się zawodowi tancerze. Dzięki przychylności ówczesnych władz
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (PWSM, nazwa Uczelni w latach 1946‐1979) w Warszawie, a szczególnie dzięki zrozumieniu i poparciu rektora – profesora Tadeusza Maklakiewicza i dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego – profesora Antoniego Szalińskiego utworzono Zaoczne Wyższe Studia Nauczycieli Tańca przygotowujące specjalistów do nauczania przedmiotów zawodowych
w szkolnictwie baletowym.
Projekt założeń organizacyjnych i plan ówczesnych studiów został opracowany w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego przez Teresę Czajkowską – wizytatora szkolnictwa baletowego i Kazimierza Milattiego – dyrektora tego ośrodka, przy współudziale Barbary Kasprowicz – dyrektorki artystycznej Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie.
Pierwszym kierownikiem studiów, w ramach struktury Wydziału Wychowania Muzycznego, został prof. Zbigniew Korycki, który przez ponad 20 lat pełnił tę funkcję. W latach 1994-2010 specjalnością kierowała st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak, następnie dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, a od 2013 roku dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC.
W strukturze Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca powołano Zakład Tańca, który Uchwałą Senatu UMFC z dnia 19 marca 2019 r. został przekształcony w Katedrę Tańca. Katedrą kieruje prof. dr hab. Ewa Wycichowska.
Początkowo były to studia 3‐letnie – zawodowe, które od 1973 roku przekształcono
w 4-letnie studia magisterskie. Tak doniosłe wydarzenie wzbudziło entuzjazm wśród nie tylko
tancerzy, ale i całego środowiska baletowego. Od początku kształcenie metodyków –
specjalistów nauczania tańca w różnych technikach, formach i stylach wzbogacane było o wiedzę z zakresu historii, teorii i kompozycji tańca, psychologii, pedagogiki, anatomii i gimnastyki korekcyjnej, filozofii, historii sztuki oraz wiedzy o muzyce. Podstawy programowe tworzyli między innymi: prof. Zbigniew Korycki, prof. dr hab. Janina Pudełek, Irena Turska, mgr Jarosław Piasecki, dr Krystyna Świderska, prof. dr. hab. Gerwazy Świderski oraz mgr Danuta Piasecka, która w uznaniu zasług dla rozwoju specjalności, w 2018 roku otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dziś program studiów znacząco różni się od tego sprzed niemal pół wieku. Stale poszerzany jest zakres kształcenia, który dostosowywany jest do zmieniających się potrzeb w celu przygotowania absolwentów do podejmowania zadań dydaktycznych i artystycznych w XXI wieku. Priorytetem jest kształcenie w duchu poszanowania tradycji i stylu przy zachowaniu najwyższych standardów.
W 2001 roku kierunek dynamicznego rozwoju wyznaczyły Podyplomowe Studia Teorii Tańca, które powstały z inicjatywy st. wykł. mgr Małgorzaty Kucharskiej‐Nowak we współpracy programowej prof. dr hab. Janiny Pudełek, prof. dr hab. Roderyka Lange oraz mgr Jagody Ignaczak. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie kształcenia teoretyków tańca, krytyków tańca i publicystów. Wśród słuchaczy byli między innymi: Joanna Brych, Katarzyna Gardzina-Kubała, Marianna Jasionowska, Tomasz Nowak, Aleksandra Rembowska, Izabela Szymańska.
Rok 2004 należy uznać za przełomowy. W tym roku w ówczesnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina powołano kierunek Taniec. W 2011 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, powstała nowa specjalność – Choreografia i Teoria Tańca, w trybie studiów niestacjonarnych, II stopnia.
W kolejnych latach można było dostrzec wzrost liczby studentów, dynamiczny rozwój
specjalności, a także uhonorowanie jej twórców. Doniosłym wydarzeniem roku
akademickiego 2015/2016 było nadanie Sali Rytmiki i Tańca imienia – prof. Zbigniewa
Koryckiego. Ewolucja kierunku odbywała się dzięki licznym konferencjom naukowoartystycznym organizowanym w UMFC oraz dzięki udziałowi wykładowców w konferencjach za granicą. Przykładem są konferencje: Taniec w kulturze globalnej (UMFC 2014), Ad Matrem. Performatywny dialog dźwięku i ruchu (UMFC 2015), Petersburska szkoła tańca klasycznego – metodologia, styl, tradycja wykonawcza (UMFC 2015,2019), Taniec na skrzyżowaniu kultur. Rosja Polska (2015) Akademia Baletu Rosyjskiego
im. Agrypiny J. Waganowej w Sankt Petersburgu, Międzynarodowe Atelier Choreograficzne
Akademie Remscheid (2016) Remscheid Niemcy, Multimedialna Majówka (UMFC
2016,2017,2018,2019), Flow in Performance: Theories/Practices (2016) Princeton USA,
Forum Tańców Polskich (UMFC 2014,2015,2016,2017, z udziałem gości specjalnych –
Witolda Zapały, dr Grażyny Dąbrowskiej, Jana Karpiela-Bułecki), Wczesnoszkolny etap
nauczania tańca jako podstawa kształcenia tancerzy (UMFC 2018), Cunnigham/Cage: Idea
tworzenia w czasie realnym (2019), International Congres "Innovations in Dalcroze practice"
Instytut Dalcroze'a Genewa (2019). Wśród licznych koncertów z udziałem studentów należy
wymienić: cykl Interaktywnie (2015,2016,2017,2018,2019), Międzynarodowy Dzień Tańca
(2017, 2018, 2019), Sztuka i Edukacja (2014,2015,2016,2017,2018,2019), Międzynarodowa
Gala Baletu oraz spektakl Jedna Ziemia/One Planet (TW-ON 2018). Bardzo ważnym
aspektem życia akademickiego są doroczne koncerty dyplomowe, które odbywają się
w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.
Wydarzeniem doniosłym dla Wydziału Tańca jest fakt nadania tytułu doktora Honoris
Causa UMFC prof. dr. hab. Roderykowi Lange (1930-2017) – choreologowi, antropologowi
tańca, wykładowcy analizy i notacji ruchu, współpracującemu z Uniwersytetem Adama
Mickiewicza w Poznaniu, dyrektorowi dwóch ośrodków naukowo-dydaktycznych: Centre for
Dance Studies na Jersey i Instytutu Choreologii w Poznaniu. Decyzją JM Rektora UMFC
prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka uroczystość nadania tytułu odbyła się 9 czerwca 2916 r. na
wyspie Jersey. Laudację przygotowała prof. dr hab. Ewa Wycichowska, recenzentami byli:
prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz i prof. dr hab. Piotr Dahlig z Uniwersytetu
Warszawskiego.
Działalność Wydział Tańca zorientowana jest także wokół popularyzacji sztuki tańca.
W 2017 r. po raz pierwszy w UMFC odbyły się spotkania w ramach cyklu Spotkania ze
sztuką tańca. Gośćmi spotkań byli: Bożena Kociołkowska, Przemysław Śliwa, Piotr Nardelli.
W roku Jubileuszu 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa (rok akademicki 2017/2018),
po raz pierwszy UMFC był współorganizatorem XIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych
Tancerzy Polska 2018/ XIII International Young Dancers' Festival Poland 2018 z udziałem
młodych adeptów sztuki tańca z Danii, Francji, Hong Kongu, Indonezji, Luksemburga,
Meksyku, Niemiec, Panamy, Peru, Singapuru, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.
Kadra pedagogiczna Wydziału Tańca, ze względu na szeroki wachlarz zagadnień
programowych, reprezentuje różne obszary sztuki i nauki. To absolwenci polskich
i zagranicznych uczelni, wybitni artyści, choreografowie, teoretycy z wieloletnim
doświadczeniem naukowym, artystycznym i dydaktycznym.

Członkami Katedry Tańca są:
prof. dr hab. Ewa Wycichowska – Kierownik Katedry Tańca,
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC,
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC,
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC,
ad. dr hab. Zofia Rudnicka,
st. wykł. dr Andrzej Morawiec,
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska,
wykł. dr Katarzyna Sempolska,
wykł. mgr Joanna Sibilska,
wykł. mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec,
instruktor mgr Jakub Sokołowski.

W 2020 roku w uznaniu zasług Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. otrzymały dr hab. Beata
Książkiewicz, prof. UMFC oraz dr hab. Zofia Rudnicka, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof.
UMFC otrzymała Medal „Za zasługi dla UMFC”.

Każdego roku grono wykładowców poszerzają wybitni specjaliści z zagranicy, między
innymi:
prof. Elena Zabalkanskaya, z Akademii Baletu Rosyjskiego im. Agrypiny
J. Waganowej w Sankt Petersburgu – solistka baletu Teatru Maryjskiego;
Ludmiła Siereżnikowa – solistka baletu Teatru Maryjskiego i zespołu L. Jakobsona, profesor tańca
klasycznego i literatury baletowej w Akademii Kultury w Sankt Petersburgu;
Tomas Lund, I solista Baletu Królewskiego i profesor Królewskiej Akademii Tańca w Kopenhadze;
Teodor Barea Muñoz, choreograf, tancerz, wykładowca klasycznej szkoły tańca hiszpańskiego;
Juhasz Zsolt, choreograf, tancerz oraz kierownik artystyczny zespołu Duna w Budapeszcie;
Anatolij Borzow, tancerz, choreograf i pedagog Zespołu Igora Mojsiejewa, wieloletni
kierownik Katedry Tańca Narodowego GITIS w Moskwie, dziekan Wydziału Tańca
Uniwersytetu im. Natalii Niestierowoj w Moskwie;
Anna Grabka‐Szpilman, solistka baletu Teatru Wielkiego w Warszawie oraz zespołu Johna Neumeiera w Hamburgu, repetytor baletu w Królewskim Balecie Szwedzkim;
Anna Nowak, solistka Random Dance Wayne’a McGregora,
Jan Karpiel Bułecka, multiinstrumentalista, znawca Regionu Podhala,
Iwona Olszowska – specjalistka BMC,
Romana Agnel, dyrektor Cracovia Danza, propagatorka hinduskiej kultury tanecznej.

Do ważnych aspektów działalności Wydziału Tańca zaliczyć należy ścisłą współpracę
z Ogólnokształcącymi Szkołami Baletowymi, Centrum Edukacji Artystycznej, Teatrem
Wielkim-Operą Narodową oraz z ośrodkami zagranicznymi – Akademią Baletu Rosyjskiego
im. Agrypiny J. Waganowej w Sankt Petersburgu oraz z Butler University (Indianapolis,
USA). W 2019 roku laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca organizowanego
przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Sztuki Tańca zostały: mgr Jagoda Ignaczak,
która otrzymała Nagrodę im. Janiny Jarzynówny-Sobczak przyznawaną wybitnym
pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom sztuki tańca, Paulina Bidzińska –
studentka II roku studiów I stopnia na specjalności pedagogika baletowa, tancerka Polskiego
Baletu Narodowego, której przyznano Nagrodę im. Olgi Sawickiej skierowaną do
utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat oraz Alicja Bajorek – studentka I roku studiów II
stopnia na specjalności pedagogika baletowa, solistka baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, którą
uhonorowano Nagrodą im. Conrada Drzewieckiego – przyznawaną za najlepszy debiut
taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów
artystycznych.

Publikacje Wydziału Tańca:
1. Zofia Rudnicka: Tancerz, szkoła i scena. Etiudy choreograficzne jako istotny element
procesu kształtowania sylwetki artystycznej uczniów warszawskiej szkoły baletowej.
Warszawa 2012.
2. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Pod redakcją Hanny Raszewskiej.
Warszawa 2014.
3. Tańce Polskie. Polonez i Krakowiak. Pod redakcją Klaudii Carlos-Machej. Warszawa
2016.
4. Danuta Piasecka: Literatura baletowa. Wzór odtwarzania. DVD Warszawa 2017.
5. Elżbieta Raczyńska-Warzec: Lekcja tańca klasycznego w kl. V. DVD Warszawa 2017.
6. Klaudia Carlos-Machej: Taniec narodowy jako wartość kultury w czasie zaborów.
Warszawa 2017.

OPIS STUDIÓW
Wydział Tańca prowadzi stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach
specjalności Pedagogika baletowa oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia w ramach
specjalności Choreografia i Teoria Tańca. Studia kierowane są do przyszłych pedagogów
tańca, choreografów i teoretyków tańca.
W roku akademickim 2020-2021 rozpocznie się kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w ramach wykonawczej specjalności Taniec współczesny.

STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA:
Pedagogika baletowa – specjalność charakteryzuje grupa zajęć kierunkowych:
taniec w zakresie różnych technik, form i stylów tanecznych,
zasady kompozycji tańca,
literatura baletowa,
rytmika,
historia tańca,
anatomia i fizjologia człowieka,
podstawy biomechaniki tańca,
labanowska analiza ruchu;
grupa zajęć psychologiczno-pedagogicznych:
psychologia z psychologią tańca,
pedagogika z pedagogiką tańca,
seminarium zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych;
grupa zajęć z zakresu dydaktyki: podstawy dydaktyki, emisja głosu;
grupa zajęć z zakresu dydaktyki tańca: klasycznego, współczesnego, ludowego,
charakterystycznego, historycznego i literatury baletowej;
grupa praktyk zawodowych.

Taniec współczesny – specjalność charakteryzuje grupa zajęć kierunkowych:
technika tańca klasycznego z teorią z elementami W-F,
techniki tańca współczesnego z teorią,
technika jazzowa z teorią,
analiza muzyczno-ruchowa,
rytmika,
kompozycja tańca,
improwizacja z kontakt improwizacją,
wykład zmienny-projekt choreograficzny;
grupę zajęć głównych stanowią:
historia tańca, historia tańca XX i XXI wieku,
anatomia i fizjologia człowieka,
teoria i notacja tańca,
podstawy biomechaniki tańca,
historia muzyki z literaturą,
analiza dzieła choreograficznego,
wiedza o widowisku teatralnym;
praktyki zawodowe realizowane są w ramach Chopin University Dance Company.
https://www.taniecpolska.pl/ogloszenie/ ... P9dTKrfsng

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Pedagogika baletowa – specjalność charakteryzuje grupa zajęć kierunkowych:
taniec klasyczny z dydaktyką,
taniec współczesny z dydaktyką,
polskie tańce narodowe z dydaktyką,
taniec charakterystyczny z dydaktyką,
taniec historyczny z dydaktyką,
literatura baletowa z dydaktyką,
partnerowanie z dydaktyką,
taniec i balet XX i XXI wieku,
choreografia;
grupa praktyk zawodowych.

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Choreografia i Teoria Tańca – specjalność charakteryzuje grupa zajęć głównych:
choreografia,
improwizacja,
analiza dzieła choreograficznego,
analiza muzyczno-ruchowa dzieła muzycznego,
seminarium pracy z kompozytorem,
seminarium pracy z zespołem,
dramaturgia, inscenizacja i reżyseria dzieła choreograficznego;
grupa zajęć kierunkowych:
taniec klasyczny i neoklasyczny z kompozycją,
taniec modern i contemporary z kompozycją,
taniec jazzowy i formy tańców nowoczesnych z kompozycją,
polskie tańce narodowe i innych narodów z kompozycją;
grupa zajęć teoretycznych: historia sztuki tańca XX i XXI wieku,
choreologia,
teorie tańca;
grupa praktyk zawodowych.


Przygotowała:
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
Dziekan Wydziału Tańca
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ODPOWIEDZ