Uniwersytet Zielonogórski

Jest wiele miejsc gdzie można studiować taniec. Wybierz uczelnię mądrze.
Awatar użytkownika
m.zadluzny
Posty:1
Rejestracja:śr maja 20, 2020 7:27 am

śr maja 20, 2020 8:43 am

Animacja kultury z profilem artystycznym - taniec

Uniwersytet Zielonogórski (https://www.uz.zgora.pl/)
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (https://www.wpps.uz.zgora.pl/)
Instytut Pedagogiki (http://www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl/)
Kierunek: pedagogika (http://www.kierunki.wpps.uz.zgora.pl/)
Specjalność: animacja kultury z profilem artystycznym taniec (studia I stopnia) (http://www.kierunki.wpps.uz.zgora.pl/in ... a-kultury/)

Studia pierwszego stopnia na specjalności animacja kultury tanecznej lub fotograficznej kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów kultury tanecznej i fotograficznej, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury, takich jak organizacje pozarządowe, a także w mediach. Są przygotowani do animowania i prowadzenia amatorskich grup artystycznych oraz skutecznego funkcjonowania w sektorze prywatnym.
Kadra: http://www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl/ ... struktura/
REKRUTACJA: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
FB: https://www.facebook.com/AnimacjaKulturyUZ/

Arteterapia

Uniwersytet Zielonogórski (https://www.uz.zgora.pl/)
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (https://www.wpps.uz.zgora.pl/)
Instytut Pedagogiki (http://www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl/)
Kierunek: arteterapia (studia I stopnia) (https://www.wpps.uz.zgora.pl/arteterapia/)

Absolwent kierunku arteterapia wyposażony będzie w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk społecznych, nauk o zdrowiu i sztuki – sztuki teatru i sztuk wizualnych. Podczas studiów zdobywa kwalifikacje oraz kompetencje wymagane w pracy na stanowisku arteterapeuty z psychopedagogicznymi umiejętnościami, niezbędnymi do działalności wspomagającej i/lub korygującej rozwój jednostki poprzez wykorzystanie metod artystycznych do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, medycznych. Zna podstawowe zagadnienia z psychopatologii, ekspresji i psychologii twórczości, ma wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów oddziaływań w terapii sztuką.
Kadra: http://www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl/ ... struktura/
REKRUTACJA: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
ODPOWIEDZ