Pierwsze cząstkowe wyniki ankiet Forum Tańca dot. wpływu epidemii na dochody

Poradniki, dyskusje, postulaty zw. ze stanem Epidemii.
Awatar użytkownika
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Posty:110
Rejestracja:wt kwie 14, 2020 7:35 am

sob kwie 25, 2020 12:24 pm

26 marca 2020 na opublikowaliśmy pierwsze cząstkowe wyniki ankiet Forum Tańca dot. utraconych dochodów.

Straty finansowe środowiska tańca wynikające z pandemii wirusa SARS-CoV

Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca utworzyło anonimową ankietę online, która ma na celu doraźne oszacowanie skali strat przedstawicieli/ek środowiska tańca w związku z decyzjami Rządu RP i władz samorządowych wstrzymującymi działalność kulturalną w Polsce, wynikającymi z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozwijającą się pandemią. Ankieta będzie aktywna do całkowitego zakończenia okresu wstrzymania działalności kulturalnej, dlatego Forum Tańca apeluje o ciągłe wypełnianie ankiet.

Forum Tańca na podstawie analizy ankiet, których wyniki będą aktualizowane co 10 dni, zaproponuje instytucjom odpowiedzialnym za konkretny obszar rozwiązania dedykowane środowisku tańca i uwzględniające jego specyfikę.

Pierwsze cząstkowe wyniki ankiet dotyczą formularzy wypełnionych od 13 do 23 marca 2020. Przesłano łącznie 135 formularzy, które wypełniły 132 osoby. Wynika to z możliwości powtórnego wypełnienia ankiety w części dotyczącej dochodów, w przypadku zatrzymania realizacji kolejnych projektów i działań.

Wśród ankietowanych większość identyfikuje się jako: tancerki/rze (66,7%), choreografki/owie (69,6%) lub osoby pracujące w obszarze edukacji tanecznej (74,1%). Formularz wypełniany był także m.in. przez menadżerki/ów, kuratorki/ów oraz badaczki/y.

Badanie uwzględnia dochody netto utracone w wyniku anulowania lub wstrzymania realizacji dzieł i zleceń wynikających zarówno z podpisanych jak i niepodpisanych, lecz uzgodnionych (ustnie, mailowo, poprzez umieszczenie w projekcie, etc.) umów. Sumy utraconych dochodów rozdzielone według tego kryterium kształtują się następująco:

1. Podpisane umowy o dzieło (176) i zlecenia (161) – 432 641zł, średnia: 3181zł na osobę.
2. Niepodpisane, lecz uzgodnione umowy o dzieło (209) i zlecenia (89) – 408 990zł, średnia: 3411 zł na osobę.

Ankietowany przedstawiciel środowiska tańca na tym etapie wie już o utraceniu średnio ponad 6546zł. Zaledwie połowa ankietowanych (51,1%) dysponuje jakimkolwiek zabezpieczeniem finansowym. Przy czym dla 75% z nich stanowi ono mniej niż połowę przewidywanych dochodów.
Pomimo zamknięcia dla publiczności wszystkich instytucji kultury, 63,7% ankietowanych deklaruje kontynuowanie aktywności zawodowej.

Wśród deklaracji i propozycji w jaki sposób realizować dalej projekty taneczne najczęściej pojawiały się:
streamingi spektakli, które zostały zakontraktowane, lecz nie mogą być prezentowane dla publiczności
dalsze prowadzenie prób w małych zespołach lub indywidualnie,
prowadzenie zajęć online.

Jednocześnie wielu odpowiedziom towarzyszyły konkretne postulaty i propozycje, które obejmowały cztery obszary:

1. Znajdywanie systemowych, jasnych rozwiązań umożliwiających wypłacenie choć części środków z projektów, których realizacja następuje w stopniu ograniczonym lub została przełożona na nieokreślony czas. Dotyczy to w szczególności projektów realizowanych z środków publicznych.
2. Wskazanie, być może w kilku wariantach, możliwych dat zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i sformułowanie konkretnych propozycji co do terminarza aktualnego oraz przyszłego sezonu artystycznego.
3. Stworzenie systemu wsparcia prowadzenia działalności „w trybie online”, uwzględniającego potencjalnie: konkurs dotacyjny umożliwiający finansowanie takich działań; stworzenie platformy wiedzy i wsparcia dla osób starających się przenieść część swojego procesu dydaktycznego w format wirtualny.
4. Zagwarantowanie odpowiednio wysokiego poziomu wsparcia dla osób pracujących w sektorach kulturalnych/kreatywnych uwzględniającego ulgi podatkowe, zapomogi, rekompensaty, itp.


Apel Stowarzyszenia Forum Tańca:

Jeśli zajmujesz się zawodowo tańcem, a wstrzymanie działalności w związku z rozwijającą się pandemią pozbawiło Cię dochodów lub ich części na najbliższe miesiące, prosimy wypełnij przygotowaną przez nas ankietę.

Dzięki wypełnieniu ankiety pomożesz nam oszacować straty przedstawicieli/ek środowiska tańca. Wykorzystamy je, by starać się o środki finansowe dla naszego środowiska oraz formułować propozycje bardziej efektywnych i celowych sposób wspierania go.

Dowiedz się więcej o ankiecie oraz wypełnij formularz online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... DrdXt6kBUM

Formularz dotyczy dochodów wynikających zarówno z podpisanych jak i niepodpisanych umów. Przeczytaj uważnie wyjaśnienia dotyczące kolejnych sekcji formularza oraz podaj aktualne i realne dane.

W PRZYPADKU KOLEJNYCH UTRACONYCH DOCHODÓW PONOWNIE WYPEŁNIJ ANKIETĘ, zaznaczając w odpowiednim polu, że wypełniasz ją kolejny raz.
W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas na adres: forumtanca@gmail.com

Autor ankiety: Tomasz Ciesielski
Współpraca: Sonia Nieśpiałowska – Owczarek
Opracowanie wstępnych wyników ankiet: Tomasz Ciesielski
Załączniki
wykres 2.jpg
(24.04KiB)Nie pobierany
wykres 1.png
(27.49KiB)Nie pobierany
Sonia / Zarząd Forum Tańca
ODPOWIEDZ