I Walne Zgromadzenie Forum Tańca - najważniejsze ustalenia

Ogłoszenia i inicjatywy stowarzyszenia
Awatar użytkownika
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Posty:110
Rejestracja:wt kwie 14, 2020 7:35 am

sob kwie 25, 2020 2:52 pm

Streszczenie protokołu z I Walnego Zgromadzenia

W dniu 30 października 2019 roku w Łodzi odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków/kiń Stowarzyszenia


W zebraniu w Muzeum Sztuki w Łodzi udział wzięło 25 członków oraz 4 osoby, które nie głosowały.

Najważniejszymi kwestiami ustalonymi podczas zebrania są:

1. Walne Zgromadzenie członków podjęło uchwałę o wysokości składki członkowskiej.
W drodze głosownia postanowiono, że składka członkowska wynosić będzie 100 zł rocznie (składka ulgowa przysługująca studentom i emerytom wynosić będzie 50 zł rocznie), począwszy od roku 2019.

Składki Członkowskie Stowarzyszenia prosimy wpłacać na konto jeszcze w grudniu:
FORUM ŚRODOWISK SZTUKI TAŃCA
86 1600 1462 1882 9528 6000 0001 (Paribas Bank)

2. Stworzono listę priorytetowych działań Stowarzyszenia:
- wypracowanie stanowiska w istotnych dla środowiska kwestiach i reprezentacja głosu środowiska tańca współczesnego i współczesnych form tańca
- możliwości pozyskiwania środków na cele stowarzyszenia, np. FIO
- zwiększenie liczby członków/kiń (w tym tancerzy/rek i choreografów/fek)
- II Kongres Tańca – udział Forum Tańca w przygotowaniu
- wypracowanie na nowo zasad dialogu Forum reprezentującego środowisko z Instytutem Muzyki i Tańca oraz z MKIDN
- udział w konsultacjach ws. Narodowego Centrum Tańca i regionalnych centrów tańca
- warunki bytowe / ubezpieczenia / Ustawa o „Statusie Artysty” (włączenie innych zawodów jak pedagodzy, pedagożki, badacze, badaczki) uczestnictwo w legislacji
- wypracowanie stanowiska środowiska, dobrych praktyk (stawek minimalnych – np. tancerze/rki, managerowie/rki, moderatorzy/rki – przykład Polskiej Sieci Tańca)
- stworzenie forum internetowego i strony internetowej, usprawnienie komunikacji
- “spis powszechny” środowiska tańca
- udostępnianie informacji dla tancerzy/rek / twórców/czyń – festiwale, audycje, nabory itp.
- dokumentacja / archiwa z dostępem
- kwestia certyfikowania nauczycieli/lek tańca i skutków uwolnienia zawodu pedagoga/żki tańca
- wykorzystanie mechanizmów wpierających taniec: płatne warsztaty, udział w międzynarodowych dofinansowanych sieciach
- temat udostępniania przestrzeni przez instytucje publiczne
- dotowanie regularnych lekcji dla tancerzy i tancerek zawodowych, dokształcenie
- mozliwości /oferty ubezpieczenia typu medicover i kart multisport dla członków/kiń

3. Zmiana formy komunikacji:
Zapadła jednogłośna decyzja członków/kiń o zamknięciu forum mailowego w określonym czasie po uruchomieniu forum internetowego (którego część będzie otwarta dla osób które nie są członkami) i strony internetowej oraz odpowiednim zarchiwizowaniu forum mailowego.
Stworzenia strony www i profesjonalnego połączonego z nią forum internetowego podjął się Maciej Kuźmiński.

4. Proponowanie nieformalnych grup roboczych skupionych wokół tematów:
- pozyskiwanie środków - m.in. FIO
- kontakty z IMiT, przegląd polityki IMIT, konsultacje programów IMIT
- komunikacja - forum internetowe jako nowa forma komunikacji, moderatorzy/rki, strona internetowa
- konsultacje i monitowanie spraw Narodowego Centrum Tańca i regionalnych centrów tańca
- badania środowiska, spis powszechny osób zawodowo związanych z tańcem współczesnym
- stawki minimalne / warunki współpracy z instytucjami
- „Statut Artysty” – sprawdzenie możliwości Forum Tańca bycia organizacją reprezentatywną
- II Kongres Tańca – współpraca z IMIT
- relacja biznesu i tańca
Sonia / Zarząd Forum Tańca
ODPOWIEDZ