KONFERENCJA UZGODNIENIOWA DOT. USTAWY ARTYSTA ZAWODOWY

Ogłoszenia i inicjatywy stowarzyszenia
Awatar użytkownika
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Posty:110
Rejestracja:wt kwie 14, 2020 7:35 am

wt wrz 21, 2021 3:22 am

W dniach 21-22.06.2021 odbyła się konferencja uzgodnieniowa dot. ustawy z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz z reprezentantami poszczególnych dziedzin sztuki w formie konsultacji na forum oraz w podgrupach.

Forum Tańca reprezentowali Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak, Polską Sieć Tańca reprezentowała Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Ostatnio zmieniony wt wrz 21, 2021 3:24 am przez Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sonia / Zarząd Forum Tańca
Awatar użytkownika
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
Posty:110
Rejestracja:wt kwie 14, 2020 7:35 am

wt wrz 21, 2021 3:24 am

podsumowanie pracy grupy roboczej TANIEC:

Podsumowania ustaleń grupy „Taniec" w ramach spotkania w Kielcach w zakresie:
Dyskusja w podgrupie Taniec i Sztuki Cyrkowe: Elżbieta i Grzegorz Pańtak reprezentujący
Forum Tańca, Romana Agnel - ekspertka od początku tworzenia ustawy, Joanna Reczek-Szwed z
Fundacji Sztukmistrze, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek reprezentująca Polską Sieć Tańca, Witold
Biegański reprezentujący Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy

Podczas dyskusji grupa zgłosiła:
Konieczność doprecyzowania określenia “przychód” w tabeli w Rozporządzeniu do ustawy:
“Minimalny przychód, jaki artysta zawodowy musi uzyskać w trakcie ostatnich 3 lat, o
którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy”
Postulat możliwości “sumowania” przychodów z dwóch rodzajów działalności zawodowej
np. jako “choreograf” oraz “tancerz tańca współczesnego” i zgłoszono potrzeby
doprecyzowania tej kwestii
Zwrócono uwagę, że w przypadku zawodów w których próg dochodowy wynosi 390 zł
miesięcznie dla przedłużenia uprawnień pojawia się wątpliwość co do profesjonalnego
charakteru tej działalności. Pojawiła się propozycja każdorazowego potwierdzania dorobku
dla tych zawodów (dla przedłużenia uprawnień)
Konieczność bazowania na badaniach liczebności pod kierunkiem Prof. Ilczuk z uwagi na
brak innych danych liczbowych w dziedzinie tańca
Postulat rozważenia wprowadzenia zawodu “krytyk tańca”, omówiono na forum szanse i
zagrożenia wprowadzenia zawodu “krytyk” ustawodawca podkreślał konieczność
uszczelnienia katalogu zawodów, zagrożenie koniecznością wprowadzenia zawodu
“dziennikarz”

LISTA ZAWODÓW:
usunięcie zawodu “tancerz teatru tańca” (mieści się w zawodzie “tancerz współczesny”
który pozostaje bez zmian )
zmiana nazwy “tancerz baletowy” na “tancerz tańca klasycznego”
zmiana nazwy “artysta cyrku” na “artysta sztuk cyrkowych”
zawód “pozostali artyści tańca” pozostaje na liście z uwagi na wyższy próg dochodowy i
liczbę lat (46 800 zł i 20 lat)
pozostałe zawody bez zmian

ZMIANY PROGÓW DOCHODÓW
nie zgłoszono konieczności zmiany progów dochodów

ZMIANY PROGÓW “Liczby lat posiadania uprawnień artysty, po upływie której uprawnienia
artysty zawodowego potwierdzane są bezterminowo”

Postulat skrócenia dla “tancerz tańca klasycznego” z 15 na 12 lat [w uzasadnieniu
przekazywano, że zmniejszenie granicy potrzebnej do uzyskania na stałe uprawnień
artysty zawodowego do 12 lat powinna nastąpić z racji nie osiągania 15 lat pracy przez
coraz liczniejsze grono artystów uprawiających tą sztukę zawodowo]
Postulat skrócenia dla “artysta sztuk cyrkowych” z 20 na 15 lat, tak jak pozostałym
tancerzom (taniec współczesny) z uwagi na forsowny fizyczny aspekt zawodu

WYTYCZNE PRZYJMOWANIE ARTYSTÓW
Zgłoszono postulat klarownego i ustandaryzowanego sposobu przedstawienia dorobku,
ścieżki potwierdzania uprawnień

Kryteria
1. Wykształcenie zawodowe (dyplom średniej lub wyższej uczelni artystycznej, kursy
mistrzowskie, specjalistyczne szkolenia)
2. Praca w zespołach tańca w tym tańca klasycznego, działających w ramach
publicznych i prywatnych instytucji kultury. W charakterze tancerza
wykonawcy,
w charakterze choreografa.
3. Prezentacje indywidualne oraz prezentacje w grupach artystycznych w zakresie
specjalizacji tańca w charakterze tancerki/tancerza wykonawcy i w
charakterze choreografa.

4. Nagrody.
5. Recenzje.
6. Publikacje innych autorów dotyczące działalności artysty.

Grupa dokonała spisu potencjalnych organizacji reprezentatywnych dla zawodów
związanych z tańcem:
ZASP – sekcja tańca i baletu (dla zawodów, które są zrzeszone w ZASP, tj. tancerze,
choreografowie, pozostali artyści tańca)
Ogólnopolski Związek Artystów Tancerzy (dla zawodu tancerz tańca klasycznego, OZZAT
jest ona jedyną organizacją związkową, która jest reprezentatywna w środowisku tancerzy
zawodowych i większa liczebnościowa względem stowarzyszeń
(wykonawcy, którzy mając ukończone średnie lub wyższe szkoły artystyczne uprawiają
taneczną sztukę zawodowo w zespole baletowym, np. Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” i
Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” będą prawdopodobnie reprezentowani przez powyższe
organizacje, a nie organizacje zrzeszające artystów sztuki ludowej)

Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca – Stowarzyszenie (dla zawodu tancerz tańca
współczesnego, choreograf, pozostali artyści tańca)
Stowarzyszenie Artystów Sztuk Cyrkowych (dla zawodu artysta sztuk cyrkowych)

Ponadto:
- nie wskazano na tym etapie organizacji reprezentatywnych dla zawodu: tancerz
komercyjny
- nie mieliśmy pewności czy koło choreografów w ZAIKS może reprezentować zawód
choreografa
- nie wskazano organizacji reprezentatywnej dla tancerzy ludowych/tradycyjnych, z uwagi
na obecność reprezentantów tych organizacji na sali podczas konferencji

Pytania, które pojawiły się po spotkaniu informacyjnym Forum Tańca i Polskiej Sieci Tańca:
1. Czy przychód osiągnięty przez artystę za granicą wlicza się do progów przychodu?
2. Czy dla potwierdzenia statusu w pierwszej kolejności priorytetowo należy wykazać
przychód, a dopiero w drugiej kolejności dorobek? Czy można od razu wykazać
dorobek?
3. Jakiemu podmiotowi przedstawiamy przychód by potwierdzić uprawnienia?

PROPOZYCJE POZA DZIEDZINĄ TANIEC, zgłoszone przez Sonię Nieśpiałowską-Owczarek
- zgłoszono zawód: “artysta intermedialny” (łączący w swej twórczości wiele technik
i mediów, nazewnictwo zgodne z nazwą kierunków i wydziałów kształcących
artystów w tej dziedzinie) w miejsce usuniętego zawodu “artysta sztuk
wizualnych”

- zgłoszono propozycję: “kurator sztuk wizualnych i performatywnych” w miejsce
usuniętego zawodu “kurator”. Kuratorzy nie będący na etatach tworząc koncepcję
wystaw i wydarzeń artystycznych podpisują umowy o dzieło z przekazaniem praw
autorskich, oraz to, że wystawy i zdarzenia artystyczne wynikające z kuratorskich
koncepcji są udostępniane zwiedzającym także przez internet i inne kanały
medialne, także po ich zamknięciu np. poprzez wirtualne zwiedzania. Środowisko
sztuk wizualnych oraz inne środowiska artystyczne zostały poinformowane o
konieczności merytorycznego uargumentowania obecności zawodu “kurator” na
listę
Przy zawodzie “kurator” można także rozważyć każdorazowe potwierdzanie
dorobku (dla przedłużenia uprawnień)
Sonia / Zarząd Forum Tańca
ODPOWIEDZ